Dinala sa bahay ang kaibigang galing sa Party 45668